Livslång utveckling och utbildning: vägen för att tackla de riktigt viktiga frågorna

Det är sedan tidigare känt, inte minst med hjälp av Hans Roslings pedagogiska presentationer, att utbildning är viktigt för att nå lyckade utfall i arbetet med flera av vad jag anser är de viktiga frågorna. Utbildning är sannolikt den enskilt viktigaste faktorn i arbetet med att bekämpa fattigdom där samhällen och regioner lyfter sig till bättre förhållanden. Utbildning bidrar positivt till förbättrad hälsa samt tillgång till mat och arbete. Stora insatser genomförs och tanken är att det är där, i utvecklingsländerna, som utbildning och utveckling leder till stora resultat.

Jag menar att det är nu är hög tid att vända blicken mot oss själva i den industrialiserade delen av världen. Att inse våra egna utmaningar, våra globala utmaningar, och ta en drivande roll i arbetet att lyfta även oss till bättre förhållanden i meningen att sträva efter stora resultat. Här både bedömer jag, och hoppas, att utbildning åter igen kan spela en viktig roll. Att komma till insikt att utbildning inte stannar vid vår traditionella syn på utbildning i form av grundskola, gymnasium och högskola. Om detta upplägg, som är bra och bidrar positivt till flera av de stora utmaningarna såsom hälsa och ekonomisk utveckling, så finns det också anledning att tro att utbildning kan bidra till mer och fler stora utmaningar.

Genom att utvidga, på riktigt utvidga och i grunden omdefiniera, synen på utbildning till något som pågår hela livet. Jag tänker mig en integrering och symbios mellan utbildning, vuxenutveckling och att växa som individ hela livet. Det kommer sannolikt kräva omtag för delar av vårt utbildningssystem, att arbetsgivare är med och bidrar till det livslånga lärandet och vuxenutvecklingen på arbetsplatsen, och att var och en är med och bidrar efter sin förmåga.

När individer växer så är vi med och skapar förutsättningar för grupper, organisationer och hela samhällen att växa. Och vad blir då möjligt…? Stanna gärna upp och reflektera kring de oändliga möjligheter som kan komma ur idén att växa och utvecklas, med hjälp av olika insatser, hela ditt liv. När den grundläggande utbildningen bidrar till så mycket positivt i vår värld så vill jag tro att denna omdefinition av utbildning kan bidra till en kunskaps-, kompetens- och individuell utveckling som tar oss bortom dagens begränsningar dit endast fantasin existerar idag.

Kanske kan vi då på allvar börja lösa andra komplexa problem som har att göra med t.ex. miljö och hållbarhet, jämställdhet, kärnvapen och polariserande konflikter. Att bidra till samtalsklimatets öppenhet och möjligheter hade verkligen varit något! Att bidra till ett minskat polariserat samhälle där olikheter integreras och gemensam utveckling premieras.